Ombyggnation Kulturhuset tio14

2014 köpte Falu kommun Falu Folkets hus i syfte att bygga en kulturell mötesplats för barn, unga och vuxna. Det nya kulturhuset som döpts till Kulturhuset tio14 kommer bland annat att inrymma kulturskola, naturskola, replokaler och evenemangslokaler. Betongteamet Riv & Håltagning medverkar bland annat med rivning, håltagning samt uppsågning för ny hiss och nytt trapphus.…